سرمایه گذاری پایدار «ما »،تضمین خرید شما

پروژه فاخر "خانه مدرن پاسارگاد" با مشارکت شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد و بخش خصوصی  در حال ساخت و اجرا میباشد.

"شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد" عضو گروه مالی پاسارگاد و کارگزار رسمی بانک پاسارگاد در مدیریت و اجرای پروژه های مشارکتی ساختمانی است.
شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد به نمایندگی از گروه مالی پاسارگاد هزینه های ساخت پروژه فاخر "خانه مدرن " را تا زمان تحویل تضمین نموده است.

http://www.pasargadpdc.com/Fa/Projects.aspx

 

تاریخ: 1396/10/24 14:45
بازدید: 0