مهندسی فروش هوشمندانه « ما »،تضمین ارزش افزوده پروژه « شما »

موفقیت یک مگا مال تجاری بدون توجه به نیازهای منطقه ای و محلی ، جمعیت و روند توسعه شهری ، توجیه اقتصادی و فنی اجرای پروژه ، عرضه و تقاضای بورسهای کالایی (بازارهای خطی، مجتمع های تجاری و ...) ، سطوح درآمدی، فرهنگ و نیازهای بازارهای مخاطب و ... محقق نمی گردد .

"شرکت مطالعات بازار وتوسعه فروش  فردیس" پس از بررسی سناریوهای مختلف جهت راه اندازی واحدهای تجاری مجتمع ، "خانه مدرن "را بر اساس مفهوم گسترده و فراگیر Modern Home در جهان به عنوان مناسب ترین کاربری مجتمع  پیشنهاد نموده است .

تمرکز ویژه بر مزیتهای محوری و نیز معرفی فاخر پروژه ، شناسایی دقیق نیازهای جامعه مخاطب و نشست های تخصصی با بزرگان و منتخبین اصناف و نیز ارزیابی و پایش برنامه بازاریابی و فعالیت کارشناسان فروش از طریق نرم افزار سفارشی شده و بین المللی CRM بخشی از روش های اجرایی تیم تخصصی مهندسی فروش "خانه مدرن پاسارگاد" می باشد.

 

تاریخ: 1396/10/24 14:45
بازدید: 0