سرمایه گذاری در خانه مدرن پاسارگاد حرکت در مسیر صحیح است

برای موفقیت در کار اول باید علم و سواد آن حرفه را دارا بود و دوم در رویارویی با مردم درستی و صداقت داشت ! « این را “خیراله معماری “پیشکسوت صنف بلور و چینی می گوید و می افزاید: « هر کس این دو ویژگی را داشت و با مشتری خوش رفتار بود, در کارش موفق است و اگر غیراز این رفتار کرد , مطمئنا در جا خواهد زد » . این صداقت در گفتار و منش حاج خیر اله هم متجلی است چرا که وقتی برای مصاحبه به سراغ وی می رویم با اشاره به نزدیکی وقت اذان ظهر از ما خواهش می کند قدری مصاحبه را به تعویق بیندازیم تا نمازش را در اول وقت بخواند .
وی که از سال 1335 و دوران جوانی وارد کار تجارت شده می گوید : سابقه کارم اما در صنف بلور و چینی حدود بیست سال است . این پیشکسوت بازار نیز با اشاره به زندگی ماشینی امروز که مجال تفریح و حضور خانواده ها را کنار یکدیگر محدود ساخته می افزاید : در چنین وضعیتی که خانواده ها با محدودیت زمان مواجه بوده و فرصت چندانی برای گردش و تفریح ندارند ایجاد مکان های تفریح و سرگرمی در یک مجتمع تجاری فرصت مغتنمی را به وجود می آورد تا والدین با یک تیر دو نشان زده و علاوه بر خرید ,در کنار اعضای خانواده اوقات مفرح و خوشی را سپری نمایند .
وی با اشاره به ترافیک خودروها ونیز تراکم برخی صنوف در مناطق مرکزی شهر که رفت و آمد مشتریان را با مشکل مواجه می سازد اظهار می دارد : شلوغی بیش از حد و مشکل تردد ونبود پارکینگ کافی ازجمله عواملی هستند که موقعیت و جایگاه برخی صنوف را تضعیف کرده ولاجرم آنها را به مناطق بکر تر سوق خواهد داد . وی سرمایه گذاری در مجتمع خانه مدرن را مطمئن دانسته و خطاب به صاحبان صنوف می گوید: بابت این کار ترسی به دل راه ندهید و اطمینان داشته باشید که در مسیر صحیحی قدم برداشته اید . معماری در پایان از حرکت زیبای خانه مدرن پاسارگاد در تجلیل از پیشکسوتان صنوف تشکر کرده و می افزاید: قدردانی از این افراد که کوله باری از تجربه را در دل خود دارند کار ارزشمندی است و پیشکسوتان نیز باید این تجربیات را به همکاران جوان تر خود ارائه دهند و چراغ راه آنان در راه این مسیر پر پیچ و خم باشند .

 

تاریخ: 1394/04/21 16:00
بازدید: 0