معاون سرکنسول عراق در ایران

معاون سرکنسول عراق در ایران گفت: ایجاد مجتمع های تخصصی چون خانه مدرن پاسارگاد برای کشور ایران منافع زیادی دارد. نصیر عبد المحسن در بازدید از نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون در غرفه خانه مدرن پاسارگاد گفت: خوشحالیم که مجتمع های اقتصادی تجاری در مشهد ایجاد م یشود و مسلما ما نیز از ظرفیت های این مجتمع ها استفاده خواهیم کرد. نصیر عبد المحسن در ادامه از خانه مدرن پاسارگاد خواست تا از اتاق بازرگانی کشور عراق که در حوزه صنعت و تجارت فعال است ، برای اطلاع از وجود چنین مجتمعی و استفاده از ظرفیت های آن، دعوتی صورت گیرد. وی ابراز کرد: امیدواریم مساعدتهای بیشتری برای برقراری بیشتر روابط تجاری میان دو کشور ایران و عراق صورت پذیرد.

 

تاریخ: 1393/09/27 16:15
بازدید: 0