تبلیغات هدفمند و استراتژیک، تصویر آینده درحال

تبلیغات هدفمند و استراتژیک، تصویر آینده درحال

بی شک تبلیغات به عنوان نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن یک محصول نقشی اساسی ایفا می کند. تبلیغات در سایه ی تحقیقات بازاریابی هدفمند و بهره گیری از تجربه،

ادامه مطلب
مهندسی فروش هوشمندانه « ما »،تضمین ارزش افزوده پروژه « شما »

مهندسی فروش هوشمندانه « ما »،تضمین ارزش افزوده پروژه « شما »

موفقیت یک مگا مال تجاری بدون توجه به نیازهای منطقه ای و محلی، جمعیت و روند توسعه شهری، توجیه اقتصادی و فنی اجرای پروژه...

ادامه مطلب
طراحی معماری خلاقانه « ما »، مفهومی نوین در پروژه ی « شما »

طراحی معماری خلاقانه « ما »، مفهومی نوین در پروژه ی « شما »

طراحی معماری یک مجتمع تجاری - تفریحی، تنها در سایه توجه به انسان و مجتمع تجاری به عنوان یک بخش از طبیعت و فرهنگ هر محیط ونیز بهره گیری از خلاقیت و نوآوری

ادامه مطلب
تجربه ی موثر مدیر طرح «ما » پشتوانه اجرایی پروژه « شما »

تجربه ی موثر مدیر طرح «ما » پشتوانه اجرایی پروژه « شما »

ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه در صنعت ساختمان بدون ارتقاء نظام کیفی پروژه های ساختمانی از طریق افزایش توانمندی مشاوران و پیمانکاران

ادامه مطلب
سرمایه گذاری پایدار «ما »،تضمین خرید شما

سرمایه گذاری پایدار «ما »،تضمین خرید شما

پروژه فاخر «خانه مدرن پاسارگاد » با مشارکت مستقیم شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد و بخش خصوصی در حال ساخت و اجرامی باشد.

ادامه مطلب