مناقصه مورخ 1398/03/20

مناقصه مورخ 1398/03/20

انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت تأمین تجهیزاتِ انجام کار، ساخت، نصب و اجرای باقیمانده تأسیسات الکتریکی و مکانیکی

ادامه مطلب
مناقصه مورخ 1398/03/12

مناقصه مورخ 1398/03/12

انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام عملیات بازسازی و بهسازی محوطه جانبی پروژه خانه مدرن پاسارگاد

ادامه مطلب